top of page

אימון אינטגרטיבי

קצת רקע על הליך האימון

הילד/ האדם, נתפס כהוויה שהפוטנציאל שלה פתוח ומאפשר שינוי בהתאם לשימוש נכון בכלים הבסיסיים של כוונה, רגש, שכל, מחשבה, דיבור ומעשה. הילד לומד להיות זה המניע את עולמו , במקום להיות קורבן של העולם שלו. ההנעה נעשית על ידי הנהגת מחשבה, דיבור ומעשה, באמצעות תרגילים ומעשים שונים.

באימון יבחר ילדכם מטרה (המטרה יכולה להיות קשורה למצב לימודי, חברתי, אישי, תחושתי, משפחתי).

10-15 מפגשים של אימון אינטגרטיבי יציידו אתכם / את  ילדכם בכלים להשיג כל מטרה ולהתמודד עם כל קושי

האימון מתייחס למטרות שהאדם מציב לעצמו ולתחומים בהם הוא מעניין להשתפר.

האימון מלמד את האדם על הפוטנציאל העצום שיש בו והיכולת שלו לשנות את המציאות אותה הוא חווה.

האימון מאמן את האדם בכל הרבדים של תודעתו 

רוח | שכל | רגש | מחשבה | דיבור | מעשה

ויוצר שינוי על בסיס יסודות איתנים.

האימון נעשה תוך כבוד, הערכה, אהבה, דרך המחשה ומשחק ותרגול מתמיד. 

האימון האינטגרטיבי קצר ותחום בזמן.

במסגרת תהליך האימון אעבוד, עם כל מתאמן עפ"י צרכיו  

על ארגון ושיטתיות שכלית | על מיומנויות של תקשורת מילולית ושפת גוף בתקשורת בין אישית | על מיומנויות של דיבור פנימי בעל ערך כדי לשפר ביטחון ודימוי עצמי | על רגשות על התנהגויות שונות שמקדמות אותו להשגת המטרה | על הבנת סיטואציות חברתיות ועוד

בסוף כל מפגש יינתנו שיעורי בית, שידרשו עד 10 דקות ביום

באופן הזה, המתאמן, יקבל כלים אפקטיביים ופרקטיים כדי  לשחרר אותו מחסמים שיש לו ומפריעים לו לצמוח

אני מאמינה ששילוב נכון של אימון אישי והדרכת הורים (להורי הילד התאמן) יוביל להצלחה ולהשגת המטרה 

משך האימון כ 60 דקות | כמות פגישות :10 -15. | האימון מתקיים במודיעין תהליך האימון מתבצע בצורה של שיחה אישית אחת לשבוע

במקרה והמתאמן ילד יתכן בנוסף כאחת לחודש (על פי הצורך)

שיחה אישית עם ההורים, להכוונה והדרכת הורים

    

בין הפגישות
ישנה מחויבות מצד המתאמן לבצע משימות שאותן הסכים לקבל על עצמו בפגישות. המשימות חיוניות לשמירת הרצף האימוני בין הפגישות ,ליצירת דינאמיקה של התקדמות ומהווה תנאי לאימון מוצלח.

אצל מתאמן , ילד מתבקשת עזרה ושיתוף פעולה של ההורים להצלחת תהליך האימון..

משך האימון
משך האימון יוגדר בהסכמה בין המאמן למתאמן

הניסיון מראה כי ליצירת שינוי ממשי דרושה תקופה מינימאלית של בין 10-15 מפגשים .

התחייבות המאמן

למאמן יש התחייבות להוביל את המתאמן במקצועיות ולגלות מחויבות מלאה כלפיו.

תובנות המתאמן

המתאמן מבין כי אין לפרש את יחסי האימון כטיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול תרפויטי.
המתאמן מתחיל את האימון בהבנה שהוא אחראי לתוצאות שהוא ישיג במסגרת האימון.

bottom of page