עצומה חשובה


הורים לילד/ה בחינוך המיוחד או לילדים מיוחדים בחינוך הרגיל עושים מאמצים כבירים לשלבם בחברה הישראלית ולסגלם לעצמאות , להקנות להם כלים רבים ומיומנויות רבות ככל האפשר. הכל תוך הקרבה של פרנסה , חיי רווחה , זמן רב . התרוצצות יומיומית בין חוגים משלימים ומשלבים , חקר מיומניות ואבחונים רבים שלא לדבר על תרופות מכל הסוגים .

מספיק לפגוע בנו ההורים ובילדים אנו דורשים מכלל משרדי הממשלה ( בריאות , חינוך , אוצר , רווחה ) לשבת יחד ולהחליט ש :

לא מקצצים שעות לסייעות צמודות לילדים המיוחדים אלא להרחיב ולעודד אותן להישאר ולהיות שם למען הילדים . לא משחקים עם האישורים לקאנביס רפואי . מתן החזרים כספים לטיפולים רפואיים ואבחונים שהקופות לא נותנות או לא מחזירות מלא . תמיכה טיפולית בילדים המיוחדים . סבסוד טיפולים רגשיים . לא לפגוע ביחידות להתפתחות הילד . לא להגדלת כמות הילדים בכיתות החינוך המיוחד . אני מבקשת מכם לקחת חלק פעיל. לחתום על העצומה ולשתף אתה בכל מדיה אפשרית. http://www.atzuma.co.il/meyuhadim


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram