בטחון עצמי


ולנו רוצים לגדל ילדים עם בטחון עצמי גבוה. אנחנו ההורים משפיעים מאוד על הבטחון העצמי של הילד כבר בשנותיו הראשונות. כבר כשהוא עושה את הפעולות הראשונות שלו (היפוך, זחילה, ישיבה...) הדרך בה אנחנו מגיבים מאוד חשובה לפיתוח בטחון עצמי גבוה. שימו לב לחזק ולשבח את המעשה ולא את הילד. במקרה של כשלון לפרגן למאמץ ולהביע אמונה שהפעם הבאה יצליח. האמינו בו ודאגו לומר לו שאתם מאמינים בו וסומכים עליו. תשאלו אותו שאלות במקום להנחות אותו. למדו אותו לבקש עזרה במידה ומתקשה. עודדו אותו לקבל החלטות. יצרו הזדמנויות להצלחה. שמשו לו דוגמה אישית. ילד שיש שמאמין שהוא יכול להצליח, ילד שעומד על שלו ובוחר את דרכו, ילד שמקבל החלטות בעצמו גדל להיות ילד עם בטחון עצמי גבוה.


0 צפיות0תגובות
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram