מודלינג


כשאתה רוצה להעביר מסר ברור לגבי התנהגות רצויה כדאי שתעצור רגע ותביט במראה. האם אתה משמש דוגמה אישית להתנהגות הרצויה? האם אתה מבקש לא לצעוק אך במצבי תסכול את צועק? האם אתה כועס כשמשתמשים באלימות אך תגובתך לאלימות היא אלימה? האם אתה מבקש לפנות את הנעליים מהסלון אך אתה משאיר את שלך שם? האם אתה מבקש לא להשתמש בנייד ליד שולחן האוכל אך הנייד שלך בשימוש בזמן האוכל? כשאנחנו רוצים להעביר מסר ברור וחד משמעי, להעניק גבול ולהנהיג כללים בבית הדרך הנכונה עוברת דרך דוגמה אישית. #מודלינג


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram