חיוך


החיוך אינו עולה מאומה , אך ערכו רב הוא מעשיר את המקבל אותו , בלי לרושש את הנותן אותו אין לך אדם שיהיה כה חזק עד כי יוכל להתקיים בלעדיו ואין אדם שיהיה כה עשיר עד כי החיוך יוכל להוסיף לו מאומה. יתר על כן , אין לקנותו בכסף, להוציאו בערמה או להשיגו בגניבה , כי אין לו ערך אלא אם כן מופיע הוא מאליו , באופן טבעי . יש ואנשים עייפים מידיי מכדי שיהיו מסוגלים לחייך אליך, חייך נא אתה לעומתם שכן אין לך אדם הנזקק כל כך לחיוך כמו אותו אדם שאינו מסוגל לחייך. תייגו מישהו שגרם לכם לחייך היום. #smile


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram