top of page

מהיום לא מתעלמים


סיפרתי לאמא שיונתן הרביץ לי. היא אמרה לי להתעלם. אמרתי למורה שדלית מפריעה לי והיא אמרה לי להתעלם. כשאתם אומרים לי להתעלם אני מרגיש שאתם מתעלמים ממני. אתם בעצם מבקשים ממני להעלים את הרגשות שלי, את המחשבות שלי. אני לא באמת יכול לעשות את זה. להעלים אותם... אז אני דוחק אותם פנימה ומתאמץ להתעלם מהם. ושוב קורה משהו ושוב מעלים את כל הרגשות והתחושות . אבל המיכל הזה שלתוכו אני דוחק את כל המקרים האלה שאני מתעלם מהם וגם אתם.. המיכל מתמלא ומתמלא עד שכבר לא יכול יותר להכיל ושריר ההתעלמות קורס תחת העומס ואז מגיע המקרה הזה

שגורם להצפה במיכל וכל הרגשות, התחושות והתסכול גולשים החוצה ומתפרצים ואני כבר לא יכול לשלוט , אני מרגיש שאני הולך לאיבוד.... אז אמא, אבא, ומורים יקרים במקום לבקש ממני להתעלם תלמדו אותי להתמודד עם כל מקרה בנפרד, עם כל מחשבה, רגש ותחושה כדי שאוכל לשמור על המיכל ריק, שיהיה מקום לאושר ושמחה, שאוכל להבין במקרה הבא מה לעשות, כדי שארשה לעצמי להרגיש את כל הרגשות, שאלמד מכל מקרה איך כדאי ונכון להגיב . כשהמיכל שלי ריק אני יכול לבחור ממה להתעלם כי הוא לא מספיק חשוב ומה מאוד חשוב. תלמדו אותי איך ומה ניתן לעשות רק כך אפתח בטחון עצמי ודימוי עצמי גבוה, כך אפתח קשרים חברתיים בריאים ואצליח גדול ולהתפתח. מהיום לא מתעלמים ולא נעלמים. מרגישים ומתמודדים. אימון אינטגרטיבי לילדים ונוער.


bottom of page