זמן איכות


ז

מן איכות * זמן משפחה* זמן זוגי * זמן לעצמי* איך ניצלתם את הזמן היום? עצרתם לנשום אוויר? נהניתם מהרגע החיים עוברים מהר והזמן איננו עוצר. מה גורם לכם אושר?

שבת שלום .


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram