חילוקי דעות?


איך חיים עם חילוקי דעות פוליטיים בזוגיות, בבית, במשפחה? מתוך ההבנה שבבסיס נולדנו שונים. בחרנו בחיבור שלנו מתוך אהבה, חברות וכבוד הדדי. חילוקי דעות בין בני זוג הם דבר שבשגרה. חילוקי דעות בנושאים כלכליים, בנושאי ניהול הבית, חינוך הילדים ובין עוד נושאים רבים גם חילוקי דעות פוליטיים. כל אחד מאיתנו מביא איתו את הצבעים שלו לזוגיות וכשמחברים את כל הצבעים ומשלבים אותם יחד ללב גדול שעוטף את הבית והמשפחה. אז מקבלים את זה שבבית אחד חיים בני אדם שהם שונים אך שווים. יש חילוקי דעות שאנחנו צריכים למצוא בהם את האיזון ואת דרך המלך כדי להציג לילדים חזית אחידה לתיאום. יחד עם זאת בעניין הפוליטי הילדים לומדים לשאול, להקשיב, להבין שיש המון דעות , שמותר להביע אותן ומותר לאחר לא לקבל אותן. אנחנו רוצים לגדל אותם לגבש דעות על הבסיס הזה של חקר, הבנה, בחירה ואחריות. לא להיות עדר אחרי הדעות שלנו. אנחנו מגדלים את הדור הבא שממש בקרוב יהיו גם הם בעלי זכות בחירה. שיבחרו במה שחשוב להם , שיצאו לקלפי ויביעו את דעתם. אנחנו כבר בחרנו . יד ביד כל אחד על פי דעותיו. והמשכנו יחד לנהל את שאר ענייני היום.. כי אפשר גם כך... יום הבוחר שמח....


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram