כמה פעמים זה קרה? שלחנו את הילדים לבית הספר עם תיק מסודר, שיעורים מלאים ובזמן אמת כשהמורה שאלה הילד אמר "אין לי" ואז המורה כתבה הערה, אולי אפילו התקשרה... כן.. לפעמים שהם מסדרים את התיק לבד הם באמת שוכחים להכניס פנימה את כל מה שצריך.. ואז הם מגיעים לכיתה ללא ציוד, לא יכולים באמת ללמוד, ולע

בוד, נאלצים להסתכל בספר של החבר, לבקש דף ועפרון. מה שמקשה עליהם מאוד. אך קורא לא מעט שהיינו שם איתם. דאגנו שיגיעו לבית הספר עם כל המשימות, המחברות והספרים. קלמר מלא לספר קריאה. האישור של הטיול שניה צריך לחתום עליו. וברגע האמת הם לא זכרו שזה שם!!!! מתסכל! מרגיז! תחושת חוסר אונים כי אנחנו עשינו הכל נכון!. פה נכנס הקשר שלנו , ההורים, עם הצוות החינוכי. תעדכנו את המורה, תבקשו ממנה שתבקש לפתוח את התיק ולבדוק שוב. שתציע עזרה לחפש . כי בזמן אמת אנחנו לא שם... וגם הזכרון של הילד.. לא שם...


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram