להשתיק את הרעשים


כבר מספר שנים שאני מרכיבה מכשיר שמיעה... יום אחד הוא קורא לי לחדר שלו... "אמא אני חייב מכשיר שמיעה!!" -"אתה מרגיש שאתה לא שומע טוב?!" -" לא אמא!, אני שומע יותר מדי טוב והרעשים מפריעים לי, אני רוצה לכבות את המכשיר ואז יעלמו הרעשים" ...


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram