top of page

מהמקום בו נלמד לבקש סליחה (סיפור עם מסר חשוב) גמר חתימה טובה

סיפור עם מסר על סליחה

היה היו שני אחים שגרו בחוות סמוכות. במשך שנים הם חיו בשלום ובשיתוף פעולה ועזרו זה לזה ככל שיכלו. יום אחד, למרבה הצער, התעורר ביניהם ויכוח. דברים קשים הוטחו לאויר, ואחריהם הגיעו חודשים רבים של שתיקה ונתק. שני האחים לא דיברו ביניהם יותר. בוקר אחד, דפק אדם זר על דלתו של אחד האחים. הזר אחז בידיו ארגז ובו כלי עבודה של נגר. “אני מחפש עבודה לכמה ימים“, הוא אמר, “אולי אתה צריך עבודות תחזוקה בחווה היפה שלך? אני עובד מהר ואעשה כל עבודת נגרות שיש לך“. חשב האח על ההצעה והשיב: “לא במקרה הגעת אלי – יש לי עבודה גדולה בשבילך. אתה רואה את החווה שגובלת עם החווה שלי? זו החווה של אח שלי. עד לא מזמן גבל ביננו שדה פתוח, אבל האח שלי חפר שם ויצר תעלה שתחצה בינינו ממש כמו גבול!! הוא חושב שהוא חכם גדול, ואני אראה לו מי קובע את הגבול כאן! אני רוצה שתבנה לי חומת עץ גבוהה גבוהה – שלא אצטרך לראות אותו יותר לעולם!!” הנגר שתק רגע ואמר: “אני מבין. אבנה לך בדיוק את הדבר שאתה מבקש”. הוא התחיל לעבוד ועבד במהירות וביעילות. ניתן היה לראות שהוא מקצוען בתחומו. כעבור שלושה ימים סיים הנגר את עבודתו וקרא לאח שהזמין את העבודה. האח הגיע בריצה ועיניו נפערו בתדהמה… במקום החומה שהוא ביקש עמד לו גשר מעל התעלה הגדולה שחפר אחיו, וחיבר בין שתי החוות. בעודו עומד שם נדהם וזועם על הנגר שלא עשה את מלאכתו, ראה את אחיו עומד בקצה הגשר ודמעות בעיניו. “אני לא יודע מה להגיד…”, אמר אחיו “אחרי כל מה שעשיתי.. המילים הקשות שאמרתי… התעלה שחפרתי בינינו… ואתה בנית את הגשר הזה…” שני האחים הביטו דומעים זה בזה והחלו לחצות את הגשר. אתם יכולים לדמיין את הפגישה המרגשת שהיתה שם באמצע הגשר.. האחים בכו והתחבקו והתנצלו והבטיחו אחד לשני שיותר לא יניחו לאי הבנות להקים חומות ולהפריד ביניהם. והנגר? הוא אסף את ארגז הכלים שלו והמשיך לדרכו – לבנות עוד גשרים של סליחה בין אנשים. (מקור לא ידוע)13 צפיות

댓글


bottom of page